Valtiot ja maat maanosittain 2007

Luokituksen kuvaus

Käyttötarkoitus

Valtioiden ja maiden luokittelua käytetään mm. väestötilastoissa henkilöiden kansallisuuksien luokittelemiseen.

Luokituksen rakenne ja luokitteluperiaatteet jne.

Valtioiden ja maiden luokittelu maanosiin pohjautuu YK:n ylläpitämään maanosaluokitukseen, jossa valtiot ja maat on ryhmitelty kuuteen maanosaan ja ne edelleen 20 suuralueeseen. YK:n luokituksesta poiketen on Pohjois-Euroopan suuralue tässä jaettu vielä Pohjoismaihin, Baltian maihin ja Brittein saariin. Luokituksen loppuun on lisätty tunnukset 99 Muut, 990 Muu epäitsenäinen alue, 991 Ilman kansalaisuutta ja 999 Tuntematon. Edellä mainittuja tunnuksia voidaan käyttää esimerkiksi kansalaisuutta tilastoitaessa.

EU:ssa käytössä oleva maanosaluokitus poikkeaa YK:n luokituksesta siten, että siinä Turkki luetaan kuuluvaksi Eurooppaan, kun taas YK luokittelee Turkin osaksi Aasiaa.

Muutokset edellisestä versiosta

21.9.2007

Saint Barthélemy (652, BL, BLM) ja Saint Martin (663, MF, MAF) saivat omat tunnukset.

22.1.2007

Suomenkielinen päivitetty standardi vahvistettiin. Kongon demokraattisen tasavallan (180, CD, COD) nimi muuttui Kongoksi. Muutoksen seurauksena standardissa on nyt kaksi maata, joiden lyhyt nimi on Kongo. Ne erotetaan tässä toisistaan seuraavasti:

178, CG, COG Kongo (Kongo-Brazzaville)
180, CD, COD Kongo (Kongo-Kinshasa)

26.9.2006

Montenegro (499, ME, MNE) ja Serbia (688, RS, SRB) saivat omat tunnukset. Serbia ja Montenegron tunnukset 891, CS ja SCG poistetaan ISO 3166-1- ja ISO 3166-2 -standardeista.

29.3.2006

Guernsey (831, GG, GGY), Jersey (832, JE, JEY) ja Mansaari (833, IM, IMN) saivat omat tunnukset ISO 3166-standardiin.

1.1.2005

Etelä- ja Keski-Aasia (4B) jaettiin kahteen luokkaan. Uudet luokat ovat Etelä-Aasia (4E) ja Keski-Aasia (4F).