1330 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat

Pääluokat - Ammattiluokitus 2010
 
1 Johtajat
13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat
133Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat
1330Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat

1330 Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat

Johtavat, suunnittelevat ja koordinoivat tietotekniikka- ja telekommunikaatiojärjestelmien hankintaa, kehitystä, ylläpitoa ja käyttöä joko suurten yritysten tuotantoyksiköiden johtajina tai toimitusjohtajina sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole useampia johtamisen tasoja.

Tehtäviä:
- yhteydenpito käyttäjien, johdon, myyjien ja teknisten asiantuntijoiden kanssa tietoteknisten tarpeiden ja järjestelmävaatimusten arvioimiseksi ja näiden tarpeiden täyttämiseen tarvittavan teknologian määrittämiseksi
- tieto- ja viestintäteknologiaa koskevien strategioiden, menettelyjen ja suunnitelmien muotoilu ja johtaminen
- tieto- ja viestintäteknologian resurssien valinnan ja asentamisen sekä käyttäjäkoulutuksen järjestämisen ohjaaminen
- tieto- ja viestintäteknologisten toimintojen johtaminen, työvuon analysointi, prioriteettien määrittäminen, standardien kehittäminen ja määräaikojen asettaminen
- tieto- ja viestintäteknologisten järjestelmien tietoturvan valvonta
- järjestelmäanalyytikkojen, ohjelmoijien ja muiden tietotekniikkaa olennaisesti työssään hyödyntävien työntekijöiden työn tehtävänanto, arviointi ja johtaminen
- organisaation teknologian käytön ja teknologiatarpeiden arviointi ja parannusten kuten laitteisto- ja ohjelmistopäivitysten suositteleminen
- budjettien laatiminen ja hallinnointi, kulujen hallinta ja resurssien tehokkaan käytön varmistaminen
- toiminnallisten ja hallinnollisten menettelytapojen luominen ja johtaminen
- henkilöstön valinnan, koulutuksen ja työsuorituksen valvonta
- yrityksen tai muun yhteisön edustaminen alan erilaisissa tapahtumissa kuten seminaareissa ja konferensseissa

Esimerkkejä:
- tietohallintojohtaja
- tietojärjestelmäjohtaja
- kehitysjohtaja (it)

Tähän ei kuulu
- it- konsultti (2511)

134 Yhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat

Johtavat, suunnittelevat, ohjaavat ja koordinoivat lastenhoidon, terveydenhoidon, sosiaali-, koulutus- ja muiden asiantuntijapalveluiden tuottamista sekä johtavat rahoitus- ja vakuutuspalveluita tarjoavien laitosten toimipaikkoja.

Vastaavat erikoistuneiden palveluiden johtamisesta, suunnittelusta ja koordinoinnista. Näissä tehtävissä vaaditaan yleensä erityispätevyyttä ja laajaa kokemusta yhdestä tai useammasta pääluokkiin 2 Erityisasiantuntijat tai 3 Asiantuntijat luokitelluista ammateista.

Tehtäviin kuuluu yleensä: palvelujen tarjoamiseen ja laitosten toimintaan liittyvien menettelyjen ja suunnitelmien muotoilu; standardien ja tavoitteiden määrittäminen; ohjelmien ja palveluiden kehittäminen ja toteuttaminen asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi; resurssien kohdentamisen johtaminen ja koordinointi; yhteydenpito perheiden, lautakuntien, rahoittajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa yhteistyön ja koordinoinnin hoitamiseksi; menojen valvonta ja hallinta; henkilöstön valintojen, kehittämisen ja työsuorituksen valvonta; raporttien, talousarvioiden ja ennusteiden valmistelu tai valmistelun organisointi: organisaation edustaminen neuvotteluissa muiden laitosten, virastojen tai toimijoiden kanssa sekä kokoustapahtumissa, seminaareissa, julkisissa kuulemisissa ja foorumeilla.


Tähän kuuluu:
- 1341 Lastenhoidon johtajat
- 1342 Terveydenhuollon johtajat
- 1343 Vanhustenhuollon johtajat
- 1344 Sosiaalihuollon johtajat
- 1345 Opetusalan johtajat
- 1346 Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat
- 1349 Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat

Tähän kuuluu myös:


Tähän ei kuulu: