ISCED 1997 -koulutusasteiden pääsisältö Suomen koulutusjärjestelmään sovellettuna

ISCED 1997

Nimi


Pääsisältö Suomen koulutusjärjestelmässäTilastokeskuksen koulutusluokitus


Level 0 Pre-primary education
Esiasteen koulutus
Peruskoulun esiluokat

Esiopetus päiväkodeissa (3-6 -vuotiaat lapset)

0 Esiaste
Level 1 Primary education
Alemman perusasteen koulutus
Peruskoulun luokat 1-6 1 Alempi perusaste
Level 2 Lower secondary education
Ylemmän perusasteen koulutus
Peruskoulun luokat 7-9 ja vapaaehtoinen 10. luokka 2 Ylempi perusaste
Level 3 Upper secondary education
Keskiasteen koulutus
Lukio

Keskiasteen (kouluasteen, toisen asteen)
ammatillinen koulutus (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot)

3 Keskiaste
Level 4 Post secondary non-tertiary education
Keskiasteen jälkeinen koulutus, joka ei ole korkea-asteen koulutusta
Erikoisammattitutkinnot 3 Keskiaste
Level 5
First stage of tertiary education
Korkea-asteen koulutus
 
5B-programmes 5B-ohjelmat
Lähinnä ammatillisen opistoasteen tutkinnot 5 Alin korkea-aste
 
5A-programmes 5A-ohjelmat
Ammattikorkeakoulututkinnot

Teknillisissä oppilaitoksissa suoritetut insinöörin tutkinnot sekä metsätalousinsinöörin ja merikapteenin tutkinnot

Yliopistojen alemmat korkeakoulututkinnot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Yliopistojen ylemmät korkeakoulututkinnot

Erikoislääkäri-, erikoishammaslääkäri- ja erikoiseläinlääkäritutkinnot, yleisesikuntaupseerin tutkinto

6 Alempi korkeakouluaste

7 Ylempi korkeakouluaste

Level 6 Second stage of tertiary education
Tutkijakoulutusaste
Lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot 8 Tutkijakoulutusaste