Begrepp
Företag med flera arbetsställen


Ett företag som har verksamhet på flera adresser inom en eller flera näringsgrenar eller ett företag som bara har verksamhet på en adress, men inom flera näringsgrenar.Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa