Begrepp
Relativt övertidstal


Procentandelen löntagare som arbetade övertid med lön under undersökningsveckan av alla sysselsatta.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa