Begrepp




Svarande


.



Ämnesområde

  • Menetelmäkäsitteet

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Part mot vilken någon processar. Termen svarande användes tidigare endast i tvistemål och i lindriga brottmål, numera kan den användas såväl i tvistemål som i brottmål.



Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa