Käsitteet
Vastaaja


Asianosainen, jota vastaan oikeutta käydään. Termiä vastaaja käytettiin aikaisemmin vain riita-asioissa ja lievissä rikosasioissa, nykyään sitä voidaan käyttää sekä riita- että rikosasioissa.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa