Käsitteet
Varsi ja lehti -esitys


Varsi ja lehti (stem and leaf) -esitys sopii joissakin tapauksissa pienten aineistojen jakaumien havainnollistamiseen. Se muistuttaa pylväskuviota, mutta kun pylväskuvio "hävittää" yksittäiset arvot pylväiden sisällä, varsi ja lehti -kuvio näyttää myös pylväiden sisällä alkuperäiset havaintoarvot ja sillä tavalla säilyttää kaiken sen informaation, mikä sisältyy alkuperäiseen havaintoaineistoon.Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa