Käsitteet
Vaikeasti täytettävä työpaikka


Vaikeasti täytettävä työpaikka on viiteajankohtana avoimena ollut työpaikka, jonka täyttämisessä työnantaja on kokenut vaikeuksia (subjektiivinen mielipide). Esimerkiksi, aktiivisista toimenpiteistä huolimatta hakijoita ei ole ollut tai hakijat eivät ole olleet riittävän päteviä tai soveltuvia kyseiseen työhön. Työpaikkaan on voitu löytää työntekijä vaikeuksista huolimatta tai työpaikka on saattanut jäädä täyttämättä.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa