Begrepp
Utländskt direkt moderbolag


Ett utländskt direkt moderbolag är ett utländskt företag som direkt har mer än 50 procent av röstandelen i ett inhemskt moderföretag. Jfr. utländsk direkt ägare.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa