Begrepp
Tolling


Med tolling avses tjänste- eller arvodesbaserad smältning av anrikningar (t.ex. koppar, nickel) enligt avtal. Smältverket bearbetar råvarorna, dvs. anrikningarna, som ägs av avtalspartnern, levererar produkterna till avtalspartnern eller den slutliga kunden och fakturerar avtalspartnern för smälttjänsten.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa