Begrepp
Placeringsfond


Ett fondbolag som sköter en placeringsfond samlar in medel från privatpersoner och juridiska personer och investerar dem i flera olika värdepapper, vilka utgör en placeringsfond.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa