Begrepp
Investeringsmasskuldebrev


Masskuldebrev som upptagits bland investeringstillgångar (att innehas till förfall), t.ex. obligationer och debenturer samt övriga masskuldebrev som företagslån, konverteringslån och optionslån i form av masskuldebrev.

Monetära finansinstituts innehav av masskuldebrev som bokförts som fordringsbevis. Försäkringsföretags innehav av masskuldebrev som bokförts som investeringar (inklusive placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa