Begrepp
Finansieringsleasinghyra


Hyran för leasingobjektet som leasingtagaren betalat, inklusive ränta och handläggningsavgifter, som beräknas för föremålets anskaffningspris samt föremålets värde med undantag av restvärdet för amorteringen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa