Käsitteet
Puuttuva tieto


Kyselytutkimuksissa jää yleensä osa tiedoista puuttumaan. Jotkut kohteet jäävät ulkoiseen katoon eli ne puuttuvat kokonaan tutkimusaineistosta kieltäytymisen tai tavoittamatta jäämisen vuoksi. Osalla tutkimukseen osallistuneista voi olla sisäistä katoa eli heiltä puuttuvat tiedot joihinkin tutkimuksen kysymyksiin. Puuttuvia tietoja paikataan joskus, ja tämä voi perustua esim. keskiarvoihin tai regressiomallitukseen (ks. kato, paikkaaminen).

.Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa