Begrepp
Utegångsförbud


Utegångsförbud är ett disciplinstraff för krigsmän eller andra som lyder under strafflagens 45 kap. (Strafflagen 6:1 §). Utegångsförbud meddelas eller döms ut för minst ett och högst femton dygn eller om det rör sig om flera brott högst tjugofem dygn (Lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten 255/2014).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa