Begrepp
Familjetyp


Familjerna indelas i följande typer:
- gift par utan barn
- sambor utan barn
- gift par med barn
- sambor med barn
- registrerat par, män, utan barn
- registrerat par, män, med barn
- registrerat par, kvinnor, utan barn
- registrerat par, kvinnor, med barn
- mor och barn
- far och barn

Gift eller samboende par utan barn avser ett par som aldrig har haft barn eller vars barn inte längre bor med föräldrarna. "Äkta par och sambor med barn" omfattar förutom par med gemensamma barn också par med barn som inte är gemensamma.
Registrerade parförhållanden har för att integritetsskyddet skall upprätthållas klassificerats tillsammans med äktenskap i de kommunvisa tabellerna.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • 1.3.2002 - 28.2.2017

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Familjerna indelas i följande typer:
- gift par utan barn, tvåkönade par
- gift par utan barn, enkönade par
- sambor utan barn, tvåkönade par
- gift par med barn, tvåkönade par
- gift par med barn, enkönade par
- sambor med barn, tvåkönade par
- registrerat par, män, utan barn
- registrerat par, män, med barn
- registrerat par, kvinnor, utan barn
- registrerat par, kvinnor, med barn
- mor och barn
- far och barn

Gift eller samboende par utan barn avser ett par som aldrig har haft barn eller vars barn inte längre bor med föräldrarna. ”Äkta par och sambor med barn” omfattar förutom par med gemensamma barn också par med barn som inte är gemensamma.

Äktenskap där makarna är av samma kön och personer i registrerat partnerskap har av dataskyddsskäl klassificerats i de kommunvisa tabellerna tillsammans med äktenskap där makarna är av olika kön.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa