Käsitteet
Palkkiotuotot


Palkkiotuotot (finrep -raportointi)
Erään kirjataan palkkiotuotot arvopaperin välityksestä, selvityksistä, omaisuudenhoidosta, säilytyksestä, hallinnollisista palveluista institutionaalisille asiakkaille, maksuliikenteestä, jakelukanavapalkkioista, strukturoiduista tuotteista, hoitopalvelupalkkioista arvopaperistamistoiminnoista, palkkiot luotonannoista, annetuista takuista ja muut saadut palkkiot.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa