Käsitteet
Painotus


Painotus liittyy havaintoyksiköiden tilastolliseen käsittelyyn otostutkimuksen analyysivaiheessa. Painotuksessa on kyse kertoimen liittämisestä havaintoon erilaisten tilastollisten toimenpiteiden yhteydessä. Esimerkkeinä voidaan mainita ulkoisen kadon (kieltäytyy, ei tavoiteta) aiheuttaman vinouden korjaaminen havaintojen uudelleenpainotuksella tai kokonaismäärien arviointi perusjoukossa otoksen tietojen perusteella (ks. korotuskerroin).

Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa