Begrepp
Huvudsyssla


En huvudsyssla är den sysselsattas enda eller huvudsakliga förvärvsarbete. Om den sysselsatta har flera jobb, är huvudsysslan oftast det arbete som man använder mest tid till eller får mest inkomster från. Definieringen av huvud- och bisyssla baserar sig på svarspersonens egen utsago.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa