Begrepp
Undervisningstimme


I statistiken över vuxenutbildning vid läroanstalter avses med undervisningstimme en timme som hålls av lärare (föreläsare e.d.).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa