Begrepp
Övriga primära inkomster


Övriga primära inkomster omfattar skatter på produktion och import, subventioner och arrenden.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • IMF

Närbegrepp


Jaa