Begrepp
Datum för den första registreringen av motorfordonet


Datumet för den första registreringen av ett motorfordon är första gången fordonet registreras som nytt i ett vägtrafikregister, oavsett registrets nationalitet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa