Käsitteet
Materiaalivirtatilinpito


Materiaalivirtatilinpito eli ainevirtatilinpito on ympäristötilinpidon perusosa, joka yhdistää talouden rahamittaisen tilinpidon ja fyysiset materiaalivirrat.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa