Begrepp
Jordbruksinkomst


Jordbruksinkomst avser summan av förvärsinkomst och kapitalinkomst från jordbruk samt sammanslutningsinkomstandelar i förvärsinkomst och kapitalinkomst från jordbruk.Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa