Käsitteet
Maatalouden tulot


Maatalouden tuloilla tarkoitetaan maatalouden ansiotulon ja pääomatulon sekä maataloustulon ansio- ja pääomatulojen yhtymätulo-osuuksien summaa.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa