Begrepp
Turism inom landet


Turism inom landet (internal tourism) omfattar inhemsk turism (domestic tourism) bland invånarna i ett givet land och inkommande turism (inbound tourism).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • WTO (matkailu)

Jaa