Käsitteet
Luokiteltu aineisto


Taulukoiden koon rajoittaminen kohtuulliseksi sekä jakaumassa esiintyvien epäsäännöllisyyksien tasoittaminen edellyttää monissa tapauksissa aineiston luokittelua sekä diskreettien että jatkuvien muuttujien kohdalla. Henkilön ikä voidaan periaatteessa mitata vaikka minuutin tarkkuudella, mutta ikäjakauman kuvaamisessa näin tarkkaa tietoa ei voi käyttää. Tavaksi on tullut luokitella aineisto esim. 10-vuotisluokkiin 15-24, 25-34 jne.Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa