Käsitteet
Kurssi eli kurssikoulutus


"Elinikäisen oppimisen ad hoc -modulin 2003 tuloksia" -raportissa kurssikoulutuksella tarkoitetaan muuhun kuin koulujärjestelmän mukaiseen tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistumista. Esimerkkejä kurssikoulutuksesta on työnantajan järjestämä tai kustantama henkilöstökoulutus, kansalais- ja työveänopistojen harrastus- ja kielikurssit, ammatilliset täydennyskoulutuskurssit, autokoulu, tanssikoulu jne.Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimuksessa kurssikoulutuksella tarkoitetaan kaikkea ennalta suunniteltua muodollista koulutusta, joka on järjestetty erikseen (ei tapahdu työn ohella). Koulutuksella on ohjelma ja tavoitteet ja sitä antavat ohjaajat, opettajat tai luennoitsijat.

Kurssit voivat olla joko sisäisesti järjestettyjä (yrityksen itse suunnittelema tai järjestämä) tai ulkoisesti järjestettyjä (yrityksen ulkopuolisen organisaation suunnittelema ja järjestämä).

Kurssikoulutukseen ei lueta mukaan suunniteltuja koulutus-, opastus- tai harjoittelujaksoja, oppimisjaksoja työkierron, työntekijävaihtojen tai koulutuskomennusten avulla, osallistumista oppimisryhmiin tai laatupiireihin, itseopiskelua, etäopiskelua eikä konferensseissa, workshopeissa, luennoilla ja seminaareissa saatua opetusta.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa