Käsitteet
Kuorma-autokanta


Tiettynä ajankohtana (yleensä vuoden viimeisenä päivänä) ajoneuvorekisterissä olevien kuorma-autoksi rekisteröityjen ajoneuvojen lukumääräMääritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • EU

Lähikäsitteet


Jaa