Käsitteet
Koulutuspäivä


Henkilöstökoulutustilastossa koulutuspäivään lasketaan mukaan palkansaajan saama henkilöstökoulutus tiedonkeruuta edeltävien 12 kuukauden ajalta. Yksi koulutuspäivä on kuuden tunnin mittainen.Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimuksessa koulutuspäivään lasketaan mukaan palkallisella työajalla saadut koulutustunnit. Yksi koulutuspäivä on työpäivän mittainen.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa