Käsitteet
Koulutuskustannukset


Koulutuskustannuksilla tarkoitetaan välillisiä ja välittömiä koulutuskustannuksia yhteensä. Välillisiin koulutuskustannuksiin lasketaan koulutukseen osallistuneiden työntekijöiden palkkakustannukset koulutusajalta ja välittömiin koulutuskustannuksiin palkkiot ja maksut ulkopuolisille koulutuksen järjestäjille, koulutukseen osallistujien matkakorvaukset, majoitus, ateriat ja päivärahat, kouluttajien palkka- ym. kustannukset, tila- sekä väline- ja materiaalikustannukset.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa