Begrepp
Hushållsapparaters energiförbrukning


Hushållsapparaters energiförbrukning omfattar den energi som används för elapparater, belysning och matlagning.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa