Käsitteet
Korrelaatio


Korrelaatio on kahden muuttujan välisen tilastollisen riippuvuuden mitta. Tavallisesti sanalla viitataan Pearsonin tulomomenttikertoimeen, joka on lineaarisen (suoraviivaisen) riippuvuuden mitta. Pearsonin korrelaatio lasketaan vähintään välimatka-asteikollisille muuttujille, kun taas ns. Spearmanin korrelaatiokerroin lasketaan järjestysasteikollisille muuttujille.Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa