Käsitteet
Kokonaistransito


Kokonaistransito kuvaa sitä tavaran määrää, joka kuljetetaan transitona Suomen kautta. Kokonaistransiton määrä saadaan laskemalla yhteen rautatie- ja tieliikenteen transitokuljetusten määrä tai tarkastelemalla meritransiton määrää.

Rautatie- ja tieliikenteen transiton määrä ei summaudu täysin samaksi meriliikenteen transiton kanssa, mikä johtuu mm. eri liikennemuotojen välisistä tilastointieroista.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa