Käsitteet
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi


Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi kuvaa kiinteistön ylläpidon, kuten hallinnon, käytön ja huollon, ulkoalueiden hoidon, siivouksen, lämmityksen, sähkön, vesi- ja jätehuollon sekä korjausten ja kunnossapidon hintojen kehitystä suhteessa perusvuoden keskimääräiseen kustannustasoon. Lisäksi huomioidaan erilliskustannuksista vakuutukset, maanvuokra sekä kiinteistövero.

Asuinkerrostalolle, myymälä-, toimisto- ja koulurakennukselle, terveyskeskukselle sekä teollisuushallille lasketaan omat indeksinsä. Kiinteistön ylläpidon kokonaisindeksi saadaan painottamalla yhteen talotyyppikohtaiset indeksit. Painoina käytetään näiden talotyyppien suhteellisia osuuksia rakennuskannan kokonaiskerrosalasta. Omakotitalolle lasketaan omaa indeksiä, joka ei sisälly kokonaisindeksiin.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa