Begrepp
Hållbarhetsindelning


För klassificering av individuell konsumtion enligt ändamål används COICOP (Classification of Individual Consumption According to Purpose). I COICOP indelas konsumtionen enligt samma principer som i nationalräkenskaperna, nämligen i tjänster (T), engångskonsumtionsvaror (EV), varaktiga konsumtionsvaror (VKV) och delvis varaktiga konsumtionsvaror (DVK).

Skillnaden mellan engångskonsumtionsvaror och varaktiga konsumtionsvaror grundar sig på huruvida varorna kan användas bara en gång eller om de kan användas upprepade gånger eller fortlöpande under betydligt längre tid än ett år.

Varaktiga konsumtionsvaror såsom bilar, kylskåp, tvättmaskiner och televisionsapparater har ofta ett relativt högt inköpspris.

Delvis varaktiga konsumtionsvaror skiljer sig från varaktiga konsumtionsvaror genom att de ofta har betydligt kortare förväntad brukstid (minimum ett år) och lägre inköpspris.

COICOP-handboken kan hämtas på adressen www.stat.fi/tk/tt/luokitukset/popup/coicop.pdf (Handböcker / Statistikcentralen, 44).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa