Käsitteet
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset


Erään luetaan keskuspankin rahapoliittisten operaatioiden vakuuksiksi hyväksyttävät saamistodistukset.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa