Käsitteet
Keskimääräinen maturiteetti


Neljänneksen aikana myönnettyjen uusien luottojen keskimääräinen maturiteetti, päivää.
Neljänneksen aikana myönnettyjen uusien luottojen alkuperäisten (luotonnostohetkellä sovittujen) maturiteettien aritmeettinen keskiarvo.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa