Käsitteet
Keskihinta


Keskihinta-käsitteen avulla voidaan tiivistää havaintojoukon informaatio yhteen tunnuslukuun ilmaisemalla havaintojoukon keskimääräinen hintataso. Asuntojen hintatilastoissa käytetään tilastosta riippuen joko aritmeettisia tai geometrisia keskihintoja.Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa