Käsitteet
Kehikkoperusjoukko


Kehikkoperusjoukko viittaa käytettävissä olevaan otantakehikkoon, esim. väestörekisteri, puhelinluettelo, jäsenluettelo, jota käytetään otantatutkimuksen kohteiden valinnassa. Kehikkoperusjoukko on usein eri asia kuin tavoiteperusjoukko eli se kohdejoukko, johon tutkimustulokset halutaan viime kädessä yleistää.
Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa