Käsitteet
Kunnan/kuntayhtymän käyttökustannukset


Käyttökustannukset = toimintakulut yhteensä + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyskulutMääritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa