Käsitteet
Kaupan varastotilasto


Kaupan varastotilasto kuvaa kaupan yritysten varastojen käypähintaista arvoa toimialan mukaisella jaottelulla. Tilasto laaditaan neljännesvuosittain. Otoksesta lasketut toimialoittaiset varastojen arvot korotetaan vastaamaan perusjoukon (yritykset, joiden toimiala on kauppa) varastojen arvoa käyttämällä tuoreimpia Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä saatavia liikevaihtotietoja. Korotus perustuu oletukseen, että liikevaihdon ja varastojen arvon suhde toimialan sisällä on vakio.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa