Käsitteet
Kantavuus


Ajoneuvon kantavuudella tarkoitetaan suurinta sallittua kuorman painoa, jonka rekisteröintimaan viranomainen ajoneuvolle sallii (kokonaismassan ja omamassan erotus).Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • AKE

Lähikäsitteet


Jaa