Käsitteet
Jakauma


Tutkimuskohteissa esiintyvä vaihtelu mitattavan ominaisuuden suhteen (esim. pituus, ÄO , poliittinen kanta) tuottaa mittauksissa erilaisia arvoja. Kun nämä arvot asetaan suuruusjärjestykseen ja luokitellaan, niistä muodostuu muuttujan jakauma. Jakaumia voidaan esittää frekvenssitaulukkoina tai kuvioina.


Aihealue

  • Menetelmäkäsitteet

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa