Käsitteet
Intressiyritys


Intressiyrityksellä tarkoitetaan konsernirekisterissä yritystä, johon toisella institutionaalisella yksiköllä on 10 - 20 prosentin äänivaltaosuus suoraan tai välillisesti.Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa