Käsitteet
Hyötyenergia


Hyötyenergia on se osa asuinrakennukseen hankitusta energiasta, joka saadaan hyödyksi lämmityksessä. Osa hankitusta energiasta menee hukkaan, koska polttoaineissa on muunto- ja siirtohäviöitä. Hyötyenergia on laskettu vähentämällä tilojen lämmitykseen käytetystä energiamäärästä lämmitysjärjestelmien häviöt. Kauko- ja sähkölämmitys ovat hyötyenergiaa sellaisenaan. Lämpöpumppujen hyötyenergia on laskettu tuotetun lämmön ja kulutetun sähkön summana. Muilla energialähteillä on käytetty seuraavia oletushyötysuhteita:
- Puun pienkäyttö 55 %
- Turve 60 %
- Hiili 60 %
- Raskas polttoöljy 83 %
- Kevyt polttoöljy 78 %
- Maakaasu 90 %

Oletushyötysuhteet perustuvat Tampereen teknillisen yliopiston ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen yhteistyönä laatimaan REM-malliin (Rakennuskannan energiankulutuksen laskentamalli).Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa oleva
 • Hyötyenergia on se osa asuinrakennukseen hankitusta energiasta, joka saadaan hyödyksi lämmityksessä. Osa hankitusta energiasta menee hukkaan, koska polttoaineissa on muunto- ja siirtohäviöitä. Hyötyenergia on laskettu vähentämällä asuinrakennusten lämmitykseen käytetystä energiamäärästä lämmitysjärjestelmien häviöt. Kauko- ja sähkölämmitys ovat hyötyenergiaa sellaisenaan. Lämpöpumppujen hyötyenergia on laskettu tuotetun lämmön ja kulutetun sähkön summana. Muilla energialähteillä on käytetty seuraavia oletushyötysuhteita:
  - Puun pienkäyttö 55 %
  - Turve 60 %
  - Hiili 60 %
  - Raskas polttoöljy 83 %
  - Kevyt polttoöljy 78 %
  - Maakaasu 90 %

  Oletushyötysuhteet perustuvat Tampereen teknillisen yliopiston ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen yhteistyönä laatimaan REM-malliin (Rakennuskannan energiankulutuksen laskentamalli).  Määritelmää käyttävät tilastot

  Aihealue

  Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

  Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Jaa