Käsitteet
Henkilöstörahasto


Henkilöstörahastolla tarkoitetaan yrityksen tai viraston henkilöstön omistamaa ja hallitsemaa rahastoa, jonka tarkoituksena on toimia työntekijöiden palkitsemismuotona ja siten lisätä henkilöstön työmotivaatiota ja edistää yrityksen menestymistä ja kilpailukykyä. Henkilöstörahaston tehtävä on yrityksen tai viraston sille suorittamien voittopalkkierien ja muiden henkilöstörahastolain (15.9.1989/814) mukaisten varojen hallinta sekä jäsenten rahasto-osuuksien maksaminen.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa