Käsitteet
Hallintotuomioistuin


Hallintolainkäyttöasioita käsittelevä tuomioistuin. Yleisiä hallintotuomioistuimia ovat
korkein hallinto-oikeus ja alueelliset hallinto-oikeudet.Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa