Käsitteet
Hakemusasia


Hakemusasiassa vaaditaan jollekin toimelle oikeuden vahvistusta tai vaaditaan jonkin asian merkitsemistä julkiseen rekisteriin. Hakemusasia pannaan vireille hakemuksella tai ilmoituksella. Hakemusasiat ratkaistaan yleensä käräjäoikeuden kansliassa, jos kukaan ei vastusta hakemusta tai jos osapuolet ovat erimielisiä, niin asia ratkaistaan käräjäoikeuden istunnossa.Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa